Yhteisön tavaramerkki

YUMEIHO ®

Yhteisön tavaramerkki – EUTM 008701559

Euroopan unionin henkisen omaisuuden virastoMikä on Euroopan unionin tavaramerkki (EUTM)?

EUTM on kaikkialla Euroopan unionissa voimassa oleva tavaramerkki, joka on rekisteröity OHIM:ssa EUTM-asetusten määräysten mukaisesti.


Soveltamisala ja voimassaolo

EU-tavaramerkki on voimassa koko Euroopan unionin alueella. Suojan maantieteellistä soveltamisalaa ei ole mahdollista rajoittaa tiettyihin jäsenvaltioihin.

EUTM on voimassa 10 vuotta, ja se voidaan uusia toistaiseksi kymmeneksi vuodeksi.


Suojan taso

EU-tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää tavaramerkkiä ja estää kolmansia käyttämästä ilman lupaa samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä samoja tai samankaltaisia ​​tavaroita ja/tai palveluja varten kuin tavaramerkin suojaamat tavarat.

Euroopan unionin tulevan laajentumisen jälkeen kaikki rekisteröidyt tai haetut EU-tavaramerkit ulotetaan automaattisesti uusiin jäsenvaltioihin ilman muodollisuuksia tai maksuja.

Oikeuksien toteuttaminen

EU-tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden estää merkin luvaton käyttö kaupassa ilman hänen suostumustaan. Tarkemmin sanottuna haltijalla on oikeus estää valtuuttamattomia kolmansia osapuolia panemasta rekisteröityä EU-tavaramerkkiä tavaroihinsa tai pakkauksiinsa; tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai varastointi kaupallisiin tarkoituksiin käyttämällä rekisteröityä EU-tavaramerkkiä; rekisteröityä EU-tavaramerkkiä sisältävien palvelujen tarjoaminen tai toimittaminen; tavaroiden tuonti tai vienti sen nojalla; ja käyttää sitä yrityspapereissa ja mainonnassa.

Jos luvaton kolmas osapuoli ryhtyy johonkin näistä käytännöistä, se on syyllistynyt haltijan yksinoikeuden loukkaamiseen.

EUTM:n haltija voi toimia näitä loukkauksia vastaan ​​toteuttamalla EUTMR-asetuksessa nimenomaisesti määrättyjä toimenpiteitä EUTM:n loukkausta ja pätevyyttä koskevissa riita-asioissa, ja erityisesti:

Oikeudenkäynnit EUTMR:n nojalla perustetuissa yhteisön tavaramerkkituomioistuimissa

Toimenpidepyyntöjen jättäminen EU:n tulliviranomaisille. Tämä hallinnollinen menettely antaa EU:n tavaramerkin haltijalle mahdollisuuden pyytää EU:n tulliviranomaisia ​​säilyttämään epäillyt väärennetyt tavarat valvonnassaan.Lisätietoja:  http://oami.europa.eu