Väitöskirjan tiivistelmä

Maciej Dłuski, PhD

"Selän lateraalisen kaarevuuden mekaniikka epäsymmetrisen lantion luuston kontekstissa"

Avainsanat: skolioosi, epäsymmetrinen lantio, selän muodonmuutos, äärellisen elementin menetelmä.

Viimeisen vuosikymmenen aikana skolioosin, myös idiopaattisen skolioosin, syiden tutkimus on lisääntynyt merkittävästi. Jatkuvan etsinnän tuloksena on esitetty useita teorioita tämän selkärangan epänormaaliuden syistä.

Tutkimuksen tavoitteena oli yrittää selvittää, voiko epäasiallinen lantion luustojen asento aiheuttaa skolioosia ja vaikuttaa sen muotoon.

Monipuoliset tutkimukset, jotka tehtiin suurella vapaaehtoisten ryhmällä, sekä tietokonesimulaatiot digitaalisilla malleilla äärellisen elementin menetelmää käyttäen, mahdollistivat sen tosiasian vahvistamisen, että "synnynnäinen epäsymmetrinen lantion luustojen asento voi olla selkärangan lateraalisen kaarevuuden laukaiseva syy", joka oli väitöskirjan keskeinen teesi.