Luettelo kuvista

Kuva 1: Selkärangan segmentin toiminnan kaavio

Kuva 2: Nikamavälilevyn rakenne

Kuva 3: Selkärangan segmentin toiminnan tyypit

Kuva 4: Ytimen kaavio

Kuva 5: Selkäranka sivulta katsottuna

Kuva 6: Ristiluun nutaatio ja vastanutatio

Kuva 7: Epäsymmetrinen kierto ristiluussa

Kuva 8: Lantion luun epäsymmetriset siirtymät

Kuva 9: Yksinkertaistettu kaavio skolioosin muodostumisprosessista

Kuva 10: Menetelmä lantion aseman tunnusteluun (tutkittu)

Kuva 11: Menetelmä lantion aseman tunnusteluun (malli)

Kuva 12: Itsetasautuva poikittainen laser

Kuva 13: Perustyypit skolioosista

Kuva 14: Muuttujan "SCOLIOSIS K7" histogrammi (lähdemäärä)

Kuva 15: Muuttujan "SCOLIOSIS K7" histogrammi (laajennettu aineisto)

Kuva 16: Päätöspuun solmun kuvaus

Kuva 17: Satunnaismetsän päätöspuu skolioosin muodostumisesta riippuen lantion luuston järjestelystä

Kuva 18: Skolioosin eteneminen ("M+" positiivinen)

Kuva 19: Skolioosin eteneminen ("M+" negatiivinen)

Kuva 20: Nintendon "Balance Board"

Kuva 21: Tietokoneohjelman näyttö "Balance Boardin" käyttämiseen

Kuva 22: Ensimmäisen tarkastuksen histogrammi

Kuva 23: Toisen tarkastuksen histogrammi

Kuva 24: Kolmannen tarkastuksen histogrammi

Kuva 25: Neljännen tarkastuksen histogrammi

Kuva 26: Viidennen tarkastuksen histogrammi

Kuva 27: Selkärangan tilan prosenttikaavio seuraavissa viidessä tarkastuksessa

Kuva 28: 3D-malli selkärangasta diskreettien elementtien ruudukolla

Kuva 29: Selkärangan mallin rakentaminen (sagittaalinen tasossa leikkaus)

Kuva 30: Liikkuvan pohjan mekanismin malli

Kuva 31: FEA-verkon diskretisointimenetelmän valinta

Kuva 32: Mallin tiedot

Kuva 33: Kuormitukset sovellettuina pohjaan

Kuva 34: Kuormitukset sovellettuina C1-C2:n ytimeen (ADINA-ohjelman kaavio ja kuva)

Kuva 35: Mallin kuormitusten aikafunktiot

Kuva 36: Kuormitusten soveltamisen paikat malliin

Kuva 37: Selkärangan malli lateraalissa kaarevuudessa, kaarevuuden lateraalikatselukuva

Kuva 38: Selkärangan malli lateraalissa kaarevuudessa, ylhäältä katsottu kuvakulma

Kuva 39: Selkärangan malli yksikaarisessa kaarevuudessa, anteroposteriorinen katselukuva

Kuva 40: Selkärangan malli yksikaarisessa kaarevuudessa, ytimien näkymä ylhäältä

Kuva 41: Selkärangan malli kaksikaarisessa kaarevuudessa, lateraalikatselukuva

Kuva 42: Selkärangan malli kaksikaarisessa kaarevuudessa, ylhäältä katsottu kuvakulma

Kuva 43: Selkärangan malli kaksikaarisessa kaarevuudessa, anteroposteriorinen katselukuva

Kuva 44: Selkärangan malli kaksikaarisessa kaarevuudessa, ytimien anteroposteriorinen näkymä

Kuva 45: Selkärangan malli kaksikaarisessa kaarevuudessa, ytimien näkymä ylhäältä

Kuva 46: Selkärangan muodonmuutoksen vektorikenttä anteroposteriorisessa katselussa

Kuva 47: Selkärangan muodonmuutoksen vektorialue lateraalikatselussa

Kuva 48: Nikamavälilevyjen muodonmuutoksen vektorikenttä anteroposteriorisessa katselussa

Kuva 49: Nikamavälilevyjen muodonmuutoksen vektorikenttä lateraalikatselussa

Kuva 50: Deformaatiokaavio nikamavälilevyssä L2-L3

Kuva 51: Deformaatiokaavio nikamavälilevyssä Th6-Th7

Kuva 52: Deformaatiotilan kuvaukset mallissa, jossa ei ole kallistettua lantiota

Kuva 53: Skolioosikulman mittaukset (Cobbin mukaan) kolmessa peräkkäisessä vaihtoehdossa lantion asennon suhteen (vaihtoehdot 1–3)